CONFERENCE: “Facing the SuperBug Challenge with Innovative Approaches” by Concepción González-Bello

Venue: Salón de Actos del ITQ

Date: Lunes 8 de Abril 12.00h

Presents: Concepción González-Bello, Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS). Universida de de Santiago de Compostela