“Avaluació d’assignatures d’experimentació amb metodologies diverses”