Estudi teòric de mecanisme de reaccions d’hidrocarburs catalitzades per zeolites que transcorren a través d’intermedis carbotiònics